O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

350 Kč –24 %
O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci
350 Kč –24 % 263 Kč
Skladem
Ludmila Uhlířová je přední česká badatelka v oblastech kvantitativní lingvistiky, jazykové kultury, syntaxe, bulharistiky a slavistiky a mnoha dalších. Výb...

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ludmila Uhlířová je přední česká badatelka v oblastech kvantitativní lingvistiky, jazykové kultury, syntaxe, bulharistiky a slavistiky a mnoha dalších. Výbor z jejího díla sdružuje především texty vědecké, obsahuje však i nemálo příspěvků drobnějších a určených běžným uživatelům češtiny. Snaží se tak obsáhnout celou šíři jejích odborných zájmů a představit reprezentativní profil této výrazné osobnosti české jazykovědy.
V sedmi oddílech jsou sdruženy studie věnované demonstrativům a determinaci, příspěvky k poznání bulharštiny a obecněji i dalších slovanských jazyků, články odrážející autorčinu historiografickou a sociolingvistickou reflexi jazykověporadenské problematiky, popularizační texty z časopisu Naše řeč a z publikací pro širokou veřejnost, analýzy slovosledu a aktuálního členění větného, výsledky výzkumů kvantitativnělingvistických a v neposlední řadě i dva texty dokládající komplexnost autorčiny činnosti, která překračuje vymezené oblasti jejího lingvistického bádání.
Knihu otevírají osobní pohledy tří vědců na Ludmilu Uhlířovou – prof. Jiřího Krause, doc. Radka Čecha a doc. Milena Tomova – a uzavírá ji úplná bibliografie dosavadních autorčiných odborných textů.
Výbor k vydání připravili editoři Martin Beneš a Ondřej Dufek z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i..

Další informace https://akropolis.info/kniha/o-pravidelnosti-a-mnohotvarnosti-v-jazykove-komunikaci/.

Doplňkové parametry

Kategorie: jazykověda
Hmotnost: 0.111 kg
autor/ka: Ludmila Uhlířová
editoři: Martin Beneš, Ondřej Dufek
grafická úprava: Stará škola
Persona: Ludmila Uhlířová, Martin Beneš, Ondřej Dufek, Jiří Kraus, Radek Čech, Milen Tomov, Stará škola
rok vydání: 2020
předmluva: Jiří Kraus, Radek Čech, Milen Tomov
vazba: váz.
ISBN: 978-80-7470-277-8
počet stran: 424
formát: 168 × 234 mm