II. sjezd Svazu československých spisovatelů (22.–29. 4. 1956)

400 Kč –25 %
II. sjezd Svazu československých spisovatelů (22.–29. 4. 1956)
400 Kč –25 % 300 Kč
Skladem
Poúnorový Svaz československých spisovatelů (SČSS), nahrazující zrušené organizace typu Syndikát českých spisovatelů, Kruh moravských spisovatelů či Spolek slovenský...

Detailní informace

Detailní popis produktu

Poúnorový Svaz československých spisovatelů (SČSS), nahrazující zrušené organizace typu Syndikát českých spisovatelů, Kruh moravských spisovatelů či Spolek slovenských spisovateľov, byl ustaven na svém prvním sjezdu v březnu 1949. Nejvyšším orgánem Svazu byl sjezd, který se měl konat každé tři roky, avšak nikdy za dobu existence SČSS nebylo toto usnesení naplněno. Zejména v důsledku politických událostí první poloviny 50. let bylo konání II. sjezdu několikrát odloženo; uskutečnil se až na jaře 1956, tedy po klíčovém XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, na němž byly vysloveny některé kritické reflexe nedávné sovětské minulosti, mírně poukázáno na několik projevů kultu osobnosti, který byl ztotožňován s J. V. Stalinem, a došlo alespoň k částečnému uvolnění i v kulturním životě. Na rozdíl od prvního sjezdu SČSS i sjezdů následujících (třetí v roce 1963 i legendární čtvrtý v roce 1967, který bývá označován za počátek tzv. Pražského jara) se ale protokoly z tohoto spisovatelského setkání dosud nedočkaly souborného knižního vydání. Edice literárního historika Michala Bauera tak poprvé zpřístupňuje všechny referáty (i nepřednesené) a diskusní vystoupení na tomto sjezdu. Východiskem pro ni se staly především stenografické záznamy uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Ty editor konfrontuje s přetisky v dobových periodikách (zejména v Literárních novinách), s interními sjezdovými brožurkami, jež obsahují hlavní referáty, a s dochovanými záznamy v archivu někdejšího Československého rozhlasu. Toto srovnání ukazuje, že v Literárních novinách byly otištěny výtahy, výňatky a cenzurované texty, takže ti literární historikové, kteří z nich vycházeli jako ze základního sjezdového zdroje/pramene, přistupovali k dějinám ve zkreslené podobě. Poprvé se tak ke čtenářům dostávají referáty a diskusní příspěvky v autentické podobě. Sjezd je spojován s pokusem spisovatelů o nalomení dogmatismu první poloviny 50. let, včetně vystoupení proti cenzuře a perzekuci některých spisovatelů: v tomto kontextu bývají obvykle připomínány zejména diskusní příspěvky Františka Hrubína a Jaroslava Seiferta. Knihu doplňují dobové fotografie ze sjezdového jednání a fotodokumentace související se spisovatelským sjezdem, jmenný rejstřík a stať upozorňující na základní souvislosti sjezdových vystoupení. – Vychází za podpory GA ČR v rámci grantového projektu Kodifikace a variace ideologicko–estetické normy v české literatuře 50. let 20. století. – Editor knihy Michal Bauer.

Další informace https://akropolis.info/kniha/ii-sjezd-svazu-ceskoslovenskych-spisovatelu-22-29-4-1956/.

Doplňkové parametry

Kategorie: filozofie, kultura a společnost
Hmotnost: 1 kg
autor-editor: Michal Bauer
Persona: Michal Bauer
rok vydání: 2011
vazba: brož.
ISBN: 978-80-87481-04-2
počet stran: 2 svazky - 656 str. (protokol) a 208 str. (přílohy)
formát: